Heim

Påmelding til Opera Nordfjord Sommarskule


OBS: Dersom de får feilmelding om Ugyldig felt: Captcha ved innsending, er dette grunna plottinga har teke lenger tid enn tryggleikssjekken vår tillet. Dobbelsjekk raskt at all informasjonen er med og trykk "Send" ein gong til.

Alle som er interesserte kan melde seg på, det er ingen krav til erfaring eller forkunnskapar. Vi ønsker imidlertid at barnet er interessert og motivert til å vere med, og er klare for ei veke der vi forventar at alle gjer sitt beste.

For dansegruppene ønskjer vi at elevane stiller kvar dag i komfortabelt tøy som det er lett å bevege seg i. Gode og solide sko er viktig.
Dersom det vert fint vêr, vil nokon av aktivitetane gå føre seg utandørs, og alle elevar må ha med seg klede som dei kan vere ute i utan å fryse.

Meir informasjon om sommarskulen kjem når eleven er påmeld og har fått plass. Ved spørsmål kan de ta kontakt med produsent Ine Nord på ine@operanordfjord.no eller tlf. 90294947.