Påmelding til Opera Nordfjord Sommarskule

På sommarskulen til Opera Nordfjord kan du velje eitt av tre hovudemner: Song og Musikkteater, Dans, eller Rekvisitt- og Kostymeverkstad. Denne gruppa er du saman med heile veka, og arbeider med hovudemnet. I tillegg vil du møte nokon av dei andre på sommarskulen til lunsj, og til fellesaktivitetar.

Du er akkurat like velkommen på sommarskulen om du har heldt på lenge, eller om du aldri har prøvd det du melder deg på før! Det som er viktig er at du har lyst til å prøve, og lyst til å bruke ei veke på å lære deg noko. For at vi skal kunne lage eit opplegg som er kjekt for alle, er det fint om du skriv i boksen på side 2 om du har heldt på med det du melder deg på frå før, eller ikkje.

Sommarskulen varer frå måndag 2. august til laurdag 7. august. Vi møtast klokka 09.00 kvar dag og avsluttar klokka 15.00. På laurdagen har vi ein avslutningsdag der alle gruppene viser fram det dei har arbeidd med i løpet av veka. Etterpå samlast vi på Plassen og grillar og kosar oss.

I skjemaet nedanfor ser du dei tre hovudemnene du kan velje mellom. Vel det du vil melde deg på. Det er avgrensa tal plassar på kvart kurs, og dei som melder seg på først får plassen. Dersom du er interessert i eit anna emne dersom du ikkje får førstevalet ditt, kan du skrive i påfølgjande kommentarfelt andrevalet ditt.

Vi gler oss til å sjå deg på sommarskulen!


OBS: Dersom de får feilmelding om Ugyldig felt: Captcha ved innsending, er dette grunna plottinga har teke lenger tid enn tryggleikssjekken vår tillet. Dobbelsjekk raskt at all informasjonen er med og trykk "Send" ein gong til.

Alle som er interesserte kan melde seg på, det er ingen krav til erfaring eller forkunnskapar. Vi ønsker imidlertid at barnet er interessert og motivert til å vere med, og er klare for ei veke der vi forventar at alle gjer sitt beste.

For dansegruppene ønsker vi at elevane stiller kvar dag i komfortabelt tøy som det er lett å bevege seg i.
For rekvisitt- og kostymeverkstaden må elevane ha tøy som toler at ein kan få litt maling eller lim på, og som toler ein støyt. Gode og solide sko er viktig.
Dersom veret vert pent vil nokon av aktivitetane gå føre seg utandørs, og alle elevar må ha med seg klede som dei kan vere ute i utan å fryse.

Meir informasjon om sommarskulen kjem når eleven er påmeld og har fått plass. Ved spørsmål kan de ta kontakt med produsent Ine Nord på ine@operanordfjord.no eller tlf. 90294947.